Szanda vára

A Cserhát délnyugati lezárását alkotó kettős andezithegy keleti, 528 m magas csúcsán emelkednek a vár szerény maradványai, az 1968-ban elbányászott magasabb nyugati csúcson, a Péter-hegyen állt, fallal–toronnyal övezett templom már csak régészeti dokumentációkból ismert.

Somoskő vára

Közvetlenül Somoskő település felett, már az I. világháborút követően „stratégiai okok miatt” itt meghúzott államhatár szlovák oldalán, egy 490 m magas bazalthegy csúcsán emelkednek az egyik leglátványosabb – ugyan nem annyira a középkor, mint a 16. század emlékét őrző – nógrádi vár jelentős, részben helyreállított romjai.

Sámsonháza – Fejérkő vára

A Cserhát keleti szélén fekvő falutól északra emelkedő Várhegy közel 300 m magas, erdővel benőtt csúcsán emelkedő várrom mintegy 30x50 m-es, ovális alaprajzú magjához délkeletről – attól egy árokkal elválasztva – egy alacsonyabban fekvő, hasonló kiterjedésű elővár csatlakozik.

Salgó vára

A nevét részben tőle kölcsönző nógrádi megyeszékhely felett, annak magjától északra, egy 625 m magas bazaltcsúcson emelkedik a megye legmagasabban elhelyezkedő vára, melyet gyakran még szakemberek is összetévesztenek a Börzsöny nyugati szélén található hasonló nevű erősséggel.

Nógrád vára

A megye névadó vára a Börzsöny keleti lábánál elterülő széles medencében, közvetlenül a névadó település házai fölé emelkedő hegykúp széles, meredek hegyoldalak övezte platóján épült.

Hollókő vára

A Cserhát keleti részén, közvetlenül a falu felett húzódó hegyhát nyugati végét elfoglaló 362 m magas sziklatömbön találjuk a talán legjelentősebb Árpád-kori részletekkel rendelkező – bár a késő középkorban jelentősen bővített, majd az utóbbi évtizedekben erősen kiépített, de a tájban még ma is látványos romként megjelenő – várunkat, Hollókő világörökségi védelmet élvező műemlékegyüttesének jelentős elemét.

Drégely vára

A Börzsöny-hegység keleti szélének 444 m magas, meredek oldalú sziklabércén emelkednek hazánk egyik – Arany János „Szondi két apródja” című balladájának köszönhetően – legismertebb középkori hegyi várának az utóbbi években konzervált és részben kiegészített maradványai.

Buják vára

A Cserhát délkeleti vidékén, az azonos nevű falutól északnyugatra nyíló völgyből kiemelkedő, 310 m magas csúcson találhatóak hazánk mára már szinte az utolsó, jelentős méretű, feltáratlan hegyi várának romjai.

Baglyaskő vára

Salgótarján városközpontjától alig 1 km-re nyugatra, a Baglyaskőváralja településrész völgykatlanjában, található egy közel 290 m magas dombot koronázó kettős sziklatorony – a megye talán egyik legrégibb középkori magánföldesúri várának maradványaival.
Középkori várak - Hatalom házai